A | A+
 
SĀKUMSKAS MĒS ESAM
DIEVKALPOJUMI
AKTIVITĀTES
SVĒTDARBĪBAS
 VĒSTURE
ZIEDOJUMI
BĪBELE

bulta Kas mēs esam


 

Pēterupes evaņģēliski luteriskā draudze ir LELB (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca) sastāvā ietilpstoša draudze. Mūsu draudze ietilpst Ikšķiles prāvesta iecirknī, kurš savukārt ietilpst Rīgas arhidiacēzē. Mūsu iecirkņa prāvests ir māc. Dzintars Laugalis.

Savā mācībā LELB balstās uz Bībeli (Vecās un Jaunās Derības rakstiem), kā arī uz Senbaznīcas un Reformācijas ticības apliecībām, kas apkopotas "Vienprātības grāmatā" (Liber Concordiae). Īpašā Reformācijas atziņa saistās ar paļaušanos uz Dieva žēlastību pārliecībā, ka cilvēks tiek taisnots vienīgi no ticības uz Jēzu Kristu, noraidot iespēju tikt pestītam, pamatojoties un paļaujoties pašam uz saviem labajiem darbiem.

Šobrīd LELB ir sadalīta 3 diecēzēs, 16 prāvestu iecirkņos, kuros ietilpst 292 LELB draudzes. Kopējais LELB garīdznieku skaits ir 208, no tiem 141 mācītāji, 13 - emeritēti mācītāji, 11 - mācītāja pienākumu izpildītāji (patstāvīgi kalpojoši evaņģēlisti) un 29 - evaņģēlisti.
LELB pārvaldes iekārta ir sinodāli episkopāla. Tas nozīmē, ka Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija ir Sinode, bet Baznīcas vadītājs ir arhibīskaps Jānis Vanags. Sinožu starplaikā Baznīcu pārvalda Virsvalde saskaņā ar Sinodes lēmumiem.

 

KONTAKTIEM

 atjaunots: 2021-08-02
Pasākumi
25.jūlijā 11:00 Saulkrasti
Bībeles stunda
27.jūlijā  Skulte
Kristīgās mūzikas festivāls “Jubilate".
27.jūlijā 8:00-13:00 Skulte
Kafijotava
4.augustā 10:00 Saulkrasti
Dievkalpojums

Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com

Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī pēc vienošanās citā laikā un vietā.Realizācija Tup un Turies