A | A+
 
SĀKUMSKAS MĒS ESAM
DIEVKALPOJUMI
AKTIVITĀTES
SVĒTDARBĪBAS
 VĒSTURE
ZIEDOJUMI
BĪBELE

bulta Ziedojumi


Draudzes darbība tiek uzturēta no draudzes locekļu un citu cilvēku labprātīgajiem ziedojumiem.

Atgādinām, ka ikviena draudzes locekļa pienākums ir atbalstīt draudzi ar ziedojumiem un veikt ikgadējās draudzes locekļa iemaksas līdz pirmajai Adventa svētdienai.

Ziedot jūs varat dievnamā - dievkalpojuma laikā. Varat ziedot pret kvīti vai anonīmi, kā arī veicot pārskaitījumu uz mūsu draudzes kontu:

“Pēterupes Evaņģēliski Luteriskā Draudze”
Reģ. Nr. 90000522961
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Ziedojumi vispārējām vajadzībām: LV71 RIKO 0000 0837 9043 4
Ziedojumi baznīcas remontam: LV27 RIKO 0000 0837 9045 0Pasākumi
20.aprīlī 8:00-13:00 Skulte
Kafijotava
21.aprīlī 10:00 Saulkrasti
Dievkalpojums

Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com

Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī pēc vienošanās citā laikā un vietā.Realizācija Tup un Turies