A | A+
 
SĀKUMSKAS MĒS ESAM
DIEVKALPOJUMI
AKTIVITĀTES
SVĒTDARBĪBAS
 VĒSTURE
ZIEDOJUMI
BĪBELE

bulta Lūgšanu un pārdomu vakari sievietēm

 

Lūgšanu un pārdomu vakari sievietēm ir laiks, kurā Pēterupes draudzes sievietes sanāk, lai pavadītu dažas stundas kopā, meklējot atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem Dieva Vārda gaismā. Šis ir atvērts vakars, uz kuru aicināta ikviena sieviete, kurai ir vai nav ģimenes, ir vai nav saistība ar draudzi un Baznīcu. Šāda veida vakari ir pārbaudīta tradīcija arī citās luterāņu draudzēs, kurās tie pazīstami arī ar nosaukumiem “sievu vakari”, “māsu vakari", “Bībeles stundas sievietēm”.

Kāpēc tikai sievietēm? Tāpēc, ka ir lietas, par kurām sieviešu lokā var runāt atraisītāk, skaidrāk un saprotamāk vienīgi sievietei. Tāpēc, ka Dievs sievieti ir radījis tik īpašu un vēlas, lai viņa arī justos īpaša, un izbaudītu īpašu laiku sadraudzībā ar Dievu, nevis būtu tikai “daļa no sabiedrības”. Evanģelijos lasām, ka Kristus daudzas reizes ir ticies ar sievietēm - ar tām runājis, sapratis, attaisnojis, dziedinājis.

Dievs stiprina un piepilda mūs šajos vakaros lasot Viņa Vārdu, lūdzot, aizlūdzot, atbalstot, daloties, saglabājot pilnīgu konfidencionalitāti, vai esot vienkārši sadraudzībā pie tējas. Mēs visu gūto bagātību nesam kā gaismu tālāk savā ikdienā, savās ģimenēs un saviem tuvākajiem.

Dieva Vārda gaismā mēs pārrunājam vairāk vai mazāk pazīstamus tekstus no Bībeles, piemēram, Sālamana pamācības, notikumus no Kristus dzīves, apustuļa Pāvila vēstules u.c. Rakstu vietas, kurās dziļāk ielūkojoties, atklājas jauna, pārsteidzošu atklāsmju pilna dimensija. Runājam par Baznīcu, kristīgu un svētu dzīvi dzīvi, un par savu ikdienu šajā rūpju pilnajā, materiālajā pasaulē - kā  savienot uz pirmo brīdi šos šķietamos pretstatus? Runājam par garīgajām cīņām, par dzīvības un miera avotu. Jēzus sarunā ar samarieti pie akas saka: “Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai." uz ko sieviete atbild: "Kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt." (Jāņa ev.4:14-15). Kurš gan to nevēlas - gūt atspirzinājumu savai dvēselei? Pie tā avota, no kura var smelt un smelt, un tas nekad neizsīkst, Dieva Vārds mums parāda virzienu, kurā ir jādodas, lai šo avotu sasniegtu.

Pārdomu un lūgšanu vakari notiek piektdienu vakaros plkst.19 Mācītājmuižā.

Tuvāka informācija zvanot Sandrai t.29157729.
    


    


 


Pasākumi
14.jūnijā 19:00 Saulkrasti
Vīru un sievu vakars
15.jūnijā 8:00-13:00 Skulte
Kafijotava
16.jūnijā 10:00 Saulkrasti
Dievkalpojums
19.jūnijā 18:00 Saulkrasti
Dievkalpojums
20.jūnijā 11:00 Saulkrasti
Bībeles stunda

Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com

Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī pēc vienošanās citā laikā un vietā.Realizācija Tup un Turies