ziņas
   Baznīcas remonts
   Facebook
Kas mēs esam
Bībele
LELB mājaslapa
Pieņemšanas laiks
Dievkalpojumi
AKTIVITĀTES
Svētdarbības
Publikācijas
Grāmatu galds
Tālmācība
Vēsture
Ziedojumi
Bildes
 
lapas: «« 201-220 221-240 241-260 261-280 281-295 
Lekcija - diskusija trešdien, 3. augustā plkst. 19:00 (0)

 Iesūtīts: 2011.07.30 12:40
Viesojas Irēna Bindemane (0)

 
     Bērnu Bībeles nedēļas „Ligzda” ietvaros

2011. gada 28. jūlijā plkst. 1800 „ Mācītājmuižas” dārzā  tikšanās ar
               misijas „ Pakāpieni” krīzes centra ilgadējo vadītāju,
                 „Ģimenes šūpuļa” patvēruma centra vadītāju un
               Siguldas ev. lut. draudzes diakonijas darba vadītāju
                                      Irēnu Bindemani
.

Sarunas pie tējas un groziņiem par sievietes – meitas, sievas, mātes dzīvi un attiecību līkločiem!!!

         Mīļi aicinātas gan jaunas, gan pieredzējušas interesentes!      

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet Ingūnai (26308342) vai Solvitai (26138854).
 Iesūtīts: 2011.07.25 18:03lasīt tālak »
Mācītāja pieņemšanas laiks (0)
                                           Šodien, 22. jūlijā,
Mācītāja pieņemšanas laiks ir                  no plkst. 15oo


                     

                           Visi mīļi aicināti!

 Iesūtīts: 2011.07.22 12:03lasīt tālak »
BĒRNU BĪBELES NEDĒĻA 2011 (0)


  Pēterupes ev. lut. draudzes Svētdienas skola

                             aicina uz

                    BĒRNU BĪBELES NEDĒĻU

             "LIGZDA"

 Iesūtīts: 2011.06.18 18:14lasīt tālak »
ATVĒRTO BAZNĪCU DIENAS 2011 (0)

                            ATVĒRTO BAZNĪCU DIENAS 2011

                         sestdien 18. un svētdien 19. jūnijā.

       Pēterupes ev. lut. baznīca būs atvērta no plkst. 1000 - 2200

 Iesūtīts: 2011.06.16 18:50lasīt tālak »
Ceturtdienās notiek Bībeles stundas. (0)
Katru ceturtdienu plkst. 11 00 koka namiņā, pie baznīcas, notiek Bībeles stunda. Ko mēs tur darām? Dziedam, lasām Bībeli, apspriežam lasīto, lūdzam, esam sadraudzībā pie kafijas, tējas un līdzpaņemtajiem cienastiem. Mīļi gaidīts ikviens interesents, kuram ir iespēja un vēlēšanās piedalīties.
 Iesūtīts: 2011.05.26 09:29lasīt tālak »
Vīru un sievu vakari. (0)
Piektdienās Mācītājmuižā notiek vīru un sievu vakari. Sievietes tiekas plkst. 19:30, bet vīrieši plkst. 20:00. Ko mēs tur darām? Mēs satiekamies un dalītās grupās runājam par Dieva Vārdu mēģinot saprast kā tas attiecas uz mums. Mēs domājam un runājam par aktuālām un mums svarīgām lietām. Lūdzam un aizlūdzam, esam sadraudzībā pie līdz paņemtiem cienastiem.
 Iesūtīts: 2011.05.26 09:44lasīt tālak »
Iesvētes mācības (katehēzes) kurss!!! (0)


Tā ir iespēja ikvienam sagatavoties kristībām un iesvētībām. Nodarbības notiks, kā ierasts, otrdienu vakaros plkst. 19:00 Mācītājmuižā.

Tās būs apmēram divpadsmit nodarbības, kurās varēs apgūt kristīgās ticības pamatus, kā arī rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem.

Aicināts ikviens interesents! Nodarbībās var piedalīties arī tad, ja nav doma pievienoties draudzei, bet ir vēlme vairāk uzzināt par kristīgo ticību.
Ikviens ir aicināts un gaidīts.
māc. Ivo Pavlovičs


Lūdzu pieteikties sūtot e-pastu, vai zvanot!


 Iesūtīts: 2011.05.26 09:17lasīt tālak »
LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. (0)
                            
                             
                              Latvijas Republikas

                        Neatkarības deklarācijas
                   pasludināšanas dienā - 4. maijā.

   Dievkalpojums Pēterupes ev. lut. baznīcā

                           būs plkst. 1100


                  ( nevis kā ierasts 1800).


                               Visi mīļi aicināti!
 Iesūtīts: 2011.05.02 15:46lasīt tālak »
Viesi no Somijas (0)
Kristus ir augšāmcēlies!

Sestdien, 30. aprīlī., plkst 1400 Saulkrastu "Mācītājmuižā" viesosies Raimo Airamo, Taisto Altonens un vēl daži viesi no Somijas. 

Viņi pieder pie lestadiāņu kustības (atmodas kustība iekš luterāņu baznīcas). Raimo Airamo un Taisto Altonens ir laju sludinātāji (nav teologi), kuri mūs uzrunās ar Dieva Vārdu. Viņi šajā reizē pastāstīs par ģimeni. Lestadiāņiem ir lielas un spēcīgas ģimenes - pieci, seši, astoņi un vairāk bērni.

Būs iespēja diskutēt, uzdot jautājumus un runāt par dažādiem ģimenes dzīves aspektiem, kā arī dalīties ticības pieredzē.

Somu brāļi jau ir viesojušies Saulkrastos. Šī būs trešā reize, kad viņi viesosies pie mums. 

Visi mīļi aicināti piedalīties!
 Iesūtīts: 2011.04.29 13:44lasīt tālak »
Lielā talka (0)
Šo sestdien, 30. aprīlī., tiek rīkota Lielā talka. Kopīgi strādāsim pie "Mācītājmuižas".

Plkst. 1000 tiekamies pie "Mācītājmuižas". Tur aicinām jūs piedalīties draudzes īpašumu sakopšanā.

 Iesūtīts: 2011.04.29 13:23lasīt tālak »
Dievkalpojumi 2011. gada Klusajā Nedēļā un Lieldienās Pēterupes (Saulkrastu) un Skultes luterāņu dievnamos! (0)
 Iesūtīts: 2011.04.19 12:51lasīt tālak »
Svētdien, 10. aprīlī Pēterupes un Skultes draudzēs viesosies Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis. (2)
Svētdien, 10. aprīlī, Pēterupes un Skultes ev. lut. draudzēs viesosies Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis. Prāvests vadīs Dievkalpojumu un teiks sprediķi.

Dievkalpojumi:
Pēterupes ev. lut. draudzē plkst. 10.00                
Skultes ev. lut. draudzē plkst. 13.00

Ikšķiles iecirkņa sinodē, kas notika šā gada 22. janvārī par prāvestu tika ievēlēts Dzintars Laugalis, vēlāk viņu apstiprināja arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Prāvesta amatā ievešanas Dievkalpojums notika 12. februārī Ikšķiles baznīcā.

LELB Ikšķiles iecirknī ir 21 draudze: Allažu, Ādažu, Garkalnes, Ikšķiles Krimuldas, Ķeguma, Ķempju, Lielvārdes, Madlienas, Mālpils, Meņģeles, Ogres, Pēterupes, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Skultes, Suntažu, Turaidas, Vangažu, Vecogres.

Prāvesta pienākumos ietilpst savā iecirknī esošo draudžu vizitācija jeb apmeklēšana. Mūsu, Pēterupes un Skultes ev. lut. draudzes ir vienas no pirmajām, kuras tiek apmeklētas.

Pēc Dievkalpojuma gan Pēterupes, gan Skultes draudzēs visi mīļi aicināti uz tikšanos ar prāvestu Dzintaru Laugali. Saruna norisināsies neformālā gaisotnē pie kafijas tases.
 Iesūtīts: 2011.04.10 08:02
Pelnu trešdiena - gavēņa laika sākums. (0)
Ar trešdienu 9. martu sākas gavēņa laiks. To ievadīs dievkalpojums Pēterupes baznīcā plkst. 18:00 Dievkalpojums būs ar Svēto Vakarēdienu. Ikviens, kurš vēlēsies, uzsākot šo gavēņa laiku tiks apzīmēts ar pelniem, kas ir kā iznīcības un grēknožēlas simbols. Pirms dievkalpojuma ir iespēja nākt uz grēksūdzi. Turpmāk, gavēņa laikā trešdienas dievkalpojumi būs ar Svēto Vakarēdienu.
Ar pirmo gavēņa laika sestdienu iesāksies Svētvakara lūgšanas. Tās notiks katru sestdienu plkst. 20:00 Pēterupes baznīcā.

Gavēnis nav diēta ķermeņa attīrīšanai, bet atturēšanās un pašdisciplīna, savu kaislību apvaldīšana. Gavēnis ir ne vien laiks, kad mēs atturamies no izklaidēm un ierobežojam uzturu, bet esam aicināti biežāk un vairāk pavadīt laika lūgšanās un Svēto Rakstu apcerēs. Tāpat esam aicināti domāt par citiem. Atsakoties no izklaidēm, vēderpriekiem un citām baudām rodas ietaupījumi, kurus var ziedot Baznīcai, lai veicinātu garīgo darbu un labdarībai, lai palīdzētu cietējiem.

Šajā laikā aicinu visus biežāk un vairāk lūgties, izmeklēt savu sirdsapziņu, biežāk un vairāk lasīt Dieva Vārdu, biežāk apmeklēt dievnamu, kā arī vairāk pievērst uzmanību tam, kurš krustā uznesa visas pasaules grēkus.

Jēzus Kristus saka: "ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam." Jāņa ev. 6:35


Svētīgu jums šo gavēņa laiku!
Pēterupes un Skultes ev. lut. draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs

 Iesūtīts: 2011.03.08 14:23
Ikšķiles prāvesta iecirknim jauns prāvests. (0)
Ikšķiles iecirknim, kuram pieder arī Pēterupes un Skultes draudzes, ir jauns prāvests - Ikšķiles draudzes mācītājs Dzintars Laugalis. 22. janvārī Ikšķiles iecirkņa sinodē viņš tika ievēlēts un vēlāk arī arhibīskapa apstiprināts. Šo sestdien, 12. februārī arhibīskaps Jānis Vanags viņu ievedīs amatā. Amatā ievešanas dievkalpojums notiks Ikšķiles baznīcā plkst. 11:00
 Iesūtīts: 2011.02.11 18:11
lapas: «« 201-220 221-240 241-260 261-280 281-295 

Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com
  Mācītājs pieņem apmeklētējus Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī  pēc vienošanās citā laikā un vietā.
 

 

 »