ziņas
Kas mēs esam
Bībele
LELB mājaslapa
Pieņemšanas laiks
Dievkalpojumi
AKTIVITĀTES
   Mācītāja pieņemšanas laiks
   Kino vakars
   Bībeles stunda
   Dziesmu vakars
   Sievu vakars
   Vīru vakars
   Kalendārs
Svētdarbības
Publikācijas
Grāmatu galds
Tālmācība
Vēsture
Ziedojumi
Bildes
 

Kino vakars
Katru trešdienu plkst. 1800 Pēterupes ev. lut. baznīcā ir Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Uzreiz pēc tā ikviens cilvēks tiek aicināts uz „Mācītājmuižu”, kur notiek kino vakars. Tā sākums ir apmēram plkst. 1915. Kino vakara  laikā tiek skatītas visdažādākās filmas, gan dokumentālās, gan mākslas filmas. Tā ir iespēja gan izzināt vēsturi, gan labāk saprast Bībelē rakstīto, gan redzēt dzīves paralēles.

Kino vakara veidošanā var piedalīties katrs, kurš vien to vēlas. Vajag tikai nenobīties un ieteikt, kuru filmu jūsuprāt būtu ieteicams noskatīties. Bieži vien filmās mēs varam redzēt visvienkāršākās un reizē arī vissarežģītākās patiesības. Reizēm tas, ko tu nevari saprast runājot ar tuvāko, tiek vienkāršā veidā parādīts tieši filmā. Tās raisa mūsos pārdomas par sevi un savu dzīvi, par citiem, pasauli, eksistenci un Dievu. Reizēm pat šķietami nenozīmīgs mirklis, kas tika parādīts filmā mums dod iespēju pamanīt to, kas mūsu sirdij ir bijis apslēpts līdz šim.

Gadās, ka tieši skatoties filmu mēs atrodam kādu iztrūkstošu gabaliņu, kuru ir nepieciešams ielikt mūsu dzīves puzzlē. Tāpēc ir vērts atnākt arī uz kino vakaru, lai atrastu kādu no trūkstošajien gabaliņiem un to pievienotu attēlam, kuru mēs veidojam ik sekundi.

Draudzes mācītājs
Ivo Pavlovičs
29449558
pavlovics.ivo@gmail.com
  Mācītājs pieņem apmeklētējus Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19:00
Kā arī  pēc vienošanās citā laikā un vietā.
 

 

 »